UHER Vedi AKAI o FORMENTI
ULTRAVOX Mod. 3790 14"
ULTRAVOX Mod. 3795 14"
ULTRAVOX Mod. 5590 20"
ULTRAVOX Mod. 5595 21"
ULTRAVOX Mod. A 7090 28”
ULTRAVOX Mod. A 7095 28"
ULTRAVOX Mod. A 7290 29"
ULTRAVOX Mod. Apollo A 7090 28"
ULTRAVOX Mod. Apollo A 7095 28"
ULTRAVOX Mod. Apollo M 680 ST/VT 27"
ULTRAVOX Mod. Apollo M 700 ST/VT 28"
ULTRAVOX Mod. Athene A 7290 29"
ULTRAVOX Mod. B 5598 20"
ULTRAVOX Mod. Beamer 3795 14"
ULTRAVOX Mod. Beamer 5595 21"
ULTRAVOX Mod. Beamer B 5598 20"
ULTRAVOX Mod. Beamer M 370 14" (Tel. Tesi 1)
ULTRAVOX Mod. Beamer M 370 14" (Tel. Tesi 4)
ULTRAVOX Mod. Beamer M 370 VT 14"
ULTRAVOX Mod. Beamer M 371 14"
ULTRAVOX Mod. Beamer M 371 VT 14"
ULTRAVOX Mod. Beamer M 550 21"
ULTRAVOX Mod. Beamer M 550 VT 21"
ULTRAVOX Mod. C 7095 28"
ULTRAVOX Mod. Colibrμ 6"
ULTRAVOX Mod. Commander C 7095 28"
ULTRAVOX Mod. Commander S 550 21"
ULTRAVOX Mod. Commander S 555 ST/VT 21”
ULTRAVOX Mod. Commander S 555 VT 21"
ULTRAVOX Mod. Commander S 700 ST/VT 28"
ULTRAVOX Mod. Europa 20" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Europa 20" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 20" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 20" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 21" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 21" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 25" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 25" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 28" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Harmony 28" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 17" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 17" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 21" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 21" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 25" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 25" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 28" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Horizon 28" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. M 370 14" (Tel. Tesi 1)
ULTRAVOX Mod. M 370 14" (Tel. Tesi 4)
ULTRAVOX Mod. M 370 VT 14"
ULTRAVOX Mod. M 371 14"
ULTRAVOX Mod. M 371 VT 14"
ULTRAVOX Mod. M 550 21"
ULTRAVOX Mod. M 550 VT 21"
ULTRAVOX Mod. M 680 ST/VT 27"
ULTRAVOX Mod. M 700 ST/VT 28"
ULTRAVOX Mod. M 720 ST/VT 29"
ULTRAVOX Mod. Palio 3790 14"
ULTRAVOX Mod. Palio 5590 20"
ULTRAVOX Mod. S 550 21"
ULTRAVOX Mod. S 550 VT 21"
ULTRAVOX Mod. S 555 ST/VT 21"
ULTRAVOX Mod. S 700 ST/VT 28"
ULTRAVOX Mod. Star M 720 ST/VT 29"
ULTRAVOX Mod. Top Line 21" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Top Line 21" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Top Line 25" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Top Line 25" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Top Line 28" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. Top Line 28" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 15" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 15" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 21" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 21" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 25" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 25" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 28" (Tel. S.M.B.T. 90°/110°)
ULTRAVOX Mod. UX 28" (Tel. TVC 90°/110°)
ULTRAVOX Tel. S.M.B.T. 110° Mono
ULTRAVOX Tel. S.M.B.T. 110° Stereo
ULTRAVOX Tel. S.M.B.T. 90° Mono
ULTRAVOX Tel. S.M.B.T. 90° Stereo
ULTRAVOX Tel. Tesi 1
ULTRAVOX Tel. Tesi 2
ULTRAVOX Tel. Tesi 3
ULTRAVOX Tel. Tesi 4
ULTRAVOX Tel. TVC 110° Mono I 2 C.BUS
ULTRAVOX Tel. TVC 110° Stereo I 2 C.BUS
ULTRAVOX Tel. TVC 90° Mono I 2 C.BUS
ULTRAVOX Tel. TVC 90° Stereo I 2 C.BUS
UNITED Mod. TVC 1140 14"
UNITED Mod. TVC 2140 14" (=TVC 1140)
UNITED Mod. TVD 4042 14”
UNITED Mod. TVD 5049 14”
UNITED Mod. TVD 5050 20" (=Tel. 11 AK 30)
UNITED Mod. UTV 1028 XAS 28" (=Tel. 14.1)
UNITED Mod. UTV 14 X 30 14" (=Tel. 12.6)
UNITED Mod. UTV 14 X 30 14" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 14 X 42 14" (=Tel. 12.6)
UNITED Mod. UTV 14 X 42 14” (Tel. 12.7)
UNITED Mod. UTV 14 X 50 14” (=Tel. 12.7)
UNITED Mod. UTV 1430 14" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 20 X 30 20" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 20 X 33 20" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 20 X 40 20" (=Tel. 12.6)
UNITED Mod. UTV 20 X 42 20”
UNITED Mod. UTV 2014 X 14”
UNITED Mod. UTV 2020 X 20”
UNITED Mod. UTV 2021 X 21” (=Tel. 12.4/5)
UNITED Mod. UTV 2023 X 20" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 2029 XAS 29" (=Tel. 14.1)
UNITED Mod. UTV 21 X 32 21" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 21 X 32 21” (=Tel. 12.7)
UNITED Mod. UTV 21 X 40 21" (=Tel. 12.6)
UNITED Mod. UTV 21 X 42 21" (=Tel. 12.6)
UNITED Mod. UTV 21 X 42 21” (Tel. 12.7)
UNITED Mod. UTV 21 X 54 PFA 21”
UNITED Mod. UTV 3014 X 14" (=Tel. 12.8)
UNITED Mod. UTV 3021 PFX 21" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. UTV 3021 PFX 21” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. UTV 3021 X 21”
UNITED Mod. UTV 3021 XAS 21" (=Tel. 12.3)
UNITED Mod. UTV 3028 XAS 28" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. UTV 3028 XAS 28” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. UTV 3029 XAS 29" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. UTV 3029 XAS 29” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. UTV 4021 XAS 21" (=Tel. 12.3)
UNITED Mod. UTV 4028 28"
UNITED Mod. UTV 4028 XAS 28" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. UTV 4028 XAS 28” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. UTV 4121 XAS 21”
UNITED Mod. UTV 5029 PA 29" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. UTV 5029 PA 29” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. UTV 7000 10" (=DMQ 10 B)
UNITED Mod. UTV 8014 14"
UNITED Mod. UTV 8014 TXT 14"
UNITED Mod. UTV 8020 20"
UNITED Mod. UTV 8020 TXT 20"
UNITED Mod. UTV 8021 21"
UNITED Mod. UTV 8021 S TXT 21"
UNITED Mod. UTV 8021 TXT 21"
UNITED Mod. UTV 8021 X 21" (=Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 8028 S TXT 28"
UNITED Mod. UTV 8028 TXT 28"
UNITED Mod. UTV 8028 XAS TXT 28" (=Tel. 11.1)
UNITED Mod. UTV 8033 S TXT 33"
UNITED Mod. UTV 9014 14" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9014 14" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9014 TXT 14" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9014 TXT 14" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9014 X 14" (=Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9020 20" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9020 20" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9020 TXT 20" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9020 TXT 20" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9020 X 20" (=Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9021 21" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9021 21" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9021 S TXT 21"
UNITED Mod. UTV 9021 TXT 21" (Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9021 TXT 21" (Tel. 12.1-V 1)
UNITED Mod. UTV 9021 X 21" (=Tel. 12.1)
UNITED Mod. UTV 9033 X TXT 28" (=Tel. 11.1)
UNITED Mod. WTV 2850 XAS 28" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. WTV 2850 XAS 28” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. WTV 3028 XAS 28” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Mod. WTV 3028 XAS 30" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. WTV 3032 XAS 32" (=Tel. 14.2)
UNITED Mod. WTV 3032 XAS 32” (Tel. 14.2 Vers. 2)
UNITED Tel. 11 AK 30
UNITED Tel. 11 AK 46
UNITED Tel. 11 AK 46 E 4
UNITED Tel. 11 AK 46-2
UNITED Tel. 11 AK 46-4
UNITED Tel. 11 AK 46-5
UNITED Tel. 11.1 110°
UNITED Tel. 11.1 90°
UNITED Tel. 12.1
UNITED Tel. 12.1-V 1
UNITED Tel. 12.3
UNITED Tel. 12.4
UNITED Tel. 12.5
UNITED Tel. 12.6
UNITED Tel. 12.7
UNITED Tel. 12.8
UNITED Tel. 14.1
UNITED Tel. 14.2
UNITED Tel. 14.2 (Vers. 2)
UNITED Tel. 16.1
UNITED Tel. B 5 (=Tel. 12.3)
UNITED Tel. B 6 (=Tel. 12.4)
UNITED Tel. B 7 (=Tel. 12.5)
UNITED Tel. B 8 (=Tel. 14.2)
UNITED Tel. B 8 (Vers. 2)
UNITED Tel. B 9 (=Tel. 12.6)
UNITED Tel. C 1 (=Tel. 12.7)
UNITED Tel. C 2 (=Tel. 12.8)
UNITED Tel. C 6
UNITED Tel. F 10
UNITED Tel. F 11
UNITED Tel. F 11 Cut Off Autom.
UNITED Tel. F 11 R 4
UNITED Tel. F 12
UNITED Tel. F 14
UNITED Tel. F 15
UNITED Tel. F 16
UNITED Tel. F 18
UNITED Tel. F 19
UNITED Tel. F 20
UNITED Tel. F 22
UNITED Tel. F 24
UNITED Vedi per ulteriori modelli:BEKO o DAEWOO o FORMENTI
UNITRONIC Mod. DTS 140 (=TVC 1470)
UNIVERSUM Vedi FORMENTI
URANIA Tel. F 18
URANIA Tel. F 19
URANIA Tel. F 20
URANIA Tel. F 22
URANIA Tel. F 24
URANYA Mod. Apollo 26"
URANYA Mod. Bingo 15"
URANYA Mod. Calypso 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Calypso 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Cosmos 32"
URANYA Mod. Cosmos 34" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Cosmos 34" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Explorer 30" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Explorer 30" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Gemini 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Gemini 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 1055 22"
URANYA Mod. IU 1060 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 1060 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 1071 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 1071 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 1555 22"
URANYA Mod. IU 5167 27"
URANYA Mod. IU 539 15" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 539 15" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 545 17" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 545 17" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 7355 22" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 7355 22" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 816 16"
URANYA Mod. IU 837 14"
URANYA Mod. IU 839 15"
URANYA Mod. IU 8460 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 8460 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 8465 T 26"
URANYA Mod. IU 8471 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 8471 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 8473 30"
URANYA Mod. IU 8474 T 30"
URANYA Mod. IU 9434 34"
URANYA Mod. IU 9455 22"
URANYA Mod. IU 9460 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 9460 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 9465 T 26"
URANYA Mod. IU 9471 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. IU 9471 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. IU 9473 30"
URANYA Mod. IU 9474 T 30"
URANYA Mod. IU 9482 32"
URANYA Mod. IU 9485 34"
URANYA Mod. Mambo 14"
URANYA Mod. Mariner 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Mariner 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Mirage 30" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Mirage 30" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Orbiter 28" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Orbiter 28" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Polaris 22" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Polaris 22" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Rock 15" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Rock 15" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Rumba 22"
URANYA Mod. Samba 22"
URANYA Mod. Skylab 22"
URANYA Mod. Tango 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Tango 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Trident 25" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Trident 25" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Twist 17" (Tel. F 7/8/9)
URANYA Mod. Twist 17" (Tel. F 8/9-01)
URANYA Mod. Venus 26"
URANYA Tel. F 10
URANYA Tel. F 11
URANYA Tel. F 11 Cut Off Autom.
URANYA Tel. F 11 R 4
URANYA Tel. F 12
URANYA Tel. F 14
URANYA Tel. F 15
URANYA Tel. F 16
URANYA Tel. F 18
URANYA Tel. F 19
URANYA Tel. F 20
URANYA Tel. F 22
URANYA Tel. F 24
URANYA Tel. F 7-00
URANYA Tel. F 8-00
URANYA Tel. F 8-01
URANYA Tel. F 8-01 OSD 320/S
URANYA Tel. F 8-01 OSD 521/S
URANYA Tel. F 9-00
URANYA Tel. F 9-01
URANYA Tel. F 9-01 OSD 320/S
URANYA Tel. F 9-01 OSD 521/S
URANYA Tel. G 3
VECO Mod. T 1714 R 14" (=TVC 1410)
VECO Mod. T 1720 R 20" (=TVC 1410)
VESTEL Mod. 3753 14" (Tel. 11 AK 20)
VESTEL Mod. 3753 14" (Tel. 14"/20"/21" BG1)
VESTEL Mod. 3753 TXT 14"
VESTEL Mod. 5169 20"
VESTEL Mod. 5169 TXT 20" (Tel. 11 AK 10)
VESTEL Mod. 5169 TXT 20" (Tel. 11 AK 19)
VESTEL Tel. 11 AK 01
VESTEL Tel. 11 AK 03
VESTEL Tel. 11 AK 08
VESTEL Tel. 11 AK 08-12
VESTEL Tel. 11 AK 10
VESTEL Tel. 11 AK 10-14
VESTEL Tel. 11 AK 12
VESTEL Tel. 11 AK 16
VESTEL Tel. 11 AK 16 A (16:9)
VESTEL Tel. 11 AK 19
VESTEL Tel. 11 AK 19 E 3
VESTEL Tel. 11 AK 19 P
VESTEL Tel. 11 AK 19 PP
VESTEL Tel. 11 AK 19 PRO
VESTEL Tel. 11 AK 19-3
VESTEL Tel. 11 AK 20
VESTEL Tel. 11 AK 20 S
VESTEL Tel. 11 AK 20 S-E
VESTEL Tel. 11 AK 28
VESTEL Tel. 11 AK 30
VESTEL Tel. 11 AK 33
VESTEL Tel. 11 AK 33 J 2
VESTEL Tel. 11 AK 33 J 3
VESTEL Tel. 11 AK 33 J 4
VESTEL Tel. 11 AK 33-2
VESTEL Tel. 11 AK 36
VESTEL Tel. 11 AK 37
VESTEL Tel. 11 AK 37-5 (=Tel. 11 AK 37)
VESTEL Tel. 11 AK 37-6 (=Tel. 11 AK 37)
VESTEL Tel. 11 AK 46
VESTEL Tel. 11 AK 46 E 4
VESTEL Tel. 11 AK 46-2
VESTEL Tel. 11 AK 46-4
VESTEL Tel. 11 AK 46-5
VESTEL Tel. 14"/20"/21" BG1
VEXA Mod. VX 1101 10"
VEXA Mod. VX 1141 14" (= 6050)
VEXA Mod. VX 1201 20" (= 6090)
VEXA Mod. VX 1201 20" (=GT 8820)
VEXA Mod. VX 1211 21" (= 6090)
VIDEOSYSTEM Tel. TVC 110° OSD
VIDEOSYSTEM Tel. TVC 90° OSD
VIDIKRON Mod. TGS 100 120"
VIDION Mod. TV 1410 14"
VISION Tel. 11 AK 19 E 3
VISION Tel. 11 AK 19-3
VISION Tel. F 10
VISION Tel. F 11
VISION Tel. F 11 Cut Off Autom.
VISION Tel. F 11 R 4
VISION Tel. F 12
VISION Tel. F 14
VISION Tel. F 15
VISION Tel. F 16
VISION Tel. F 18
VISION Tel. F 19
VISION Tel. F 20
VISION Tel. F 22
VISION Tel. F 24
VISTAR Mod. VB 71 PS
VISTAR Tel. 5864 20 01 (90° MN)
VISTAR Tel. 5864 20 11 (90° NN)
VISTAR Tel. 5864 20 21 (110°)
VISTAR Tel. 5864 20 91 (90° MN 14")
VISTAR Tel. 5864 21 01
VISTAR Tel. 5864 21 11
VISTAR Tel. 5864 21 21
VISTAR Tel. 5864 22 02 (90° MN)
VISTAR Tel. 5864 22 12 (90° NN)
VISTAR Tel. 5864 22 22 (110°)
VISTAR Tel. 5864 23 01 (90° MN)
VISTAR Tel. 5864 23 11 (90° NN)
VISTAR Tel. 5864 23 21 (110°)
VISTAR Tel. Euromono 2
WALKIE Mod. 37 WK 112 (=Tel. BS 700)
WALKIE Mod. 37 WK 112 N
WALKIE Mod. 40 WK 322 (=Tel. BS 700)
WALKIE Mod. 51 WK 222
WALKIE Mod. 53 WK 422 (=Tel. BS 700)
WALKIE Tel. PC 010 90°
WALKIE Tel. PC 020 90°
WALKIE Tel. Tema
WALKIE Tel. Tema 03
WALTHAM Mod. 25 MH 991 TXT (=Tel. 991)
WATSON Mod. FA 2110 14" (Tel. F 7/8/9)
WATSON Mod. FA 2120 15"
WATSON Mod. FA 2140 16" (Tel. F 7/8/9)
WATSON Mod. FA 2310 20"
WATSON Mod. FA 2337 S 14"
WATSON Mod. FA 2455 TXT (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 2520 22"
WATSON Mod. FA 2550 22"
WATSON Mod. FA 2560 25"
WATSON Mod. FA 2610 22"
WATSON Mod. FA 2760 27"
WATSON Mod. FA 2770 25"
WATSON Mod. FA 2780 25" (=Tel. F 9)
WATSON Mod. FA 2802 TS 28" (=Tel. 11 AK 37)
WATSON Mod. FA 2803 TS 28" (=Tel. 11 AK 37)
WATSON Mod. FA 2851 TS 28"
WATSON Mod. FA 2855 28" (=Tel. F 9)
WATSON Mod. FA 2860 28"
WATSON Mod. FA 2890 28"
WATSON Mod. FA 3202 TS 32"
WATSON Mod. FA 3251 TS 32"
WATSON Mod. FA 3606 14" (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 3619 14"
WATSON Mod. FA 3621 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3622 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3627 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3627 T 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3628 T 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3629 14"
WATSON Mod. FA 3630 14"
WATSON Mod. FA 3631 T 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3639 14" (=Tel. 11 AK 36)
WATSON Mod. FA 3639/2 14" (=Tel. 11 AK 20 S)
WATSON Mod. FA 3706 14" (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 3706 S 14"
WATSON Mod. FA 3706 S 3 14"
WATSON Mod. FA 3706 S 3 TXT 14"
WATSON Mod. FA 3710 S TXT 14"
WATSON Mod. FA 3710 TXT 14" (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 5110 S TXT 20"
WATSON Mod. FA 5110 ST TXT 20"
WATSON Mod. FA 5115 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5119 20" (=Tel. 11 AK 19 P)
WATSON Mod. FA 5120 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5130 T 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5139 20" (=Tel. 11 AK 19 P)
WATSON Mod. FA 5140 TS 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5149 20" (=Tel. 11 AK 19 E 3)
WATSON Mod. FA 5150 20"
WATSON Mod. FA 5151 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5152 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5152 T 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5160 20" (=Tel. 11 AK 19 P)
WATSON Mod. FA 5161 T 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5162 T 20" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5319 21" (=Tel. 11 AK 19 E 3)
WATSON Mod. FA 5329 21" (=Tel. 11 AK 19 P)
WATSON Mod. FA 5420 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5425 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5430 T 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5431 TS 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5432 T 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5433 TS 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5439 TS 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5441 TSF 21" (=Tel. 11 AK 30)
WATSON Mod. FA 5505 21" (=Tel F 10)
WATSON Mod. FA 5505 S TXT 21"
WATSON Mod. FA 5505 TXT 21" (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 5510 21" (=Tel. F 10)
WATSON Mod. FA 5510 ST TXT 21"
WATSON Mod. FA 6310 S TXT 25" (=Tel. F 16)
WATSON Mod. FA 6310 TXT 25" (=Tel. F 11)
WATSON Mod. FA 6340 TS 24"
WATSON Mod. FA 7039 28" (=Tel. 11 AK 19 P)
WATSON Mod. FA 7041 TS 28"
WATSON Mod. FA 7042 TS 28"
WATSON Mod. FA 7103 28" (=Tel. F 11)
WATSON Mod. FA 7103 BIF/TXT 28" (=Tel. F 11)
WATSON Mod. FA 7103 S BIF/TXT 28" (=Tel. F 16)
WATSON Mod. FA 7151 TS 100 28"
WATSON Mod. FA 7451 TSF 29"
WATSON Mod. FA 8401 TS 33"
WATSON Mod. SF 1850 (=TV 450) (B/N)
WATSON Tel. 11 AK 19 E 3
WATSON Tel. 11 AK 19 P
WATSON Tel. 11 AK 19 PRO
WATSON Tel. 11 AK 19-3
WATSON Tel. 11 AK 20 S
WATSON Tel. 11 AK 20 S-E
WATSON Tel. 11 AK 28
WATSON Tel. 11 AK 30
WATSON Tel. 11 AK 36
WATSON Tel. 11 AK 37
WATSON Tel. F 10
WATSON Tel. F 11
WATSON Tel. F 11 Cut Off Autom.
WATSON Tel. F 11 R 4
WATSON Tel. F 12
WATSON Tel. F 14
WATSON Tel. F 15
WATSON Tel. F 16
WATSON Tel. F 18
WATSON Tel. F 19
WATSON Tel. F 20
WATSON Tel. F 22
WATSON Tel. F 24
WATSON Tel. F 7-00
WATSON Tel. F 8-00
WATSON Tel. F 8-01
WATSON Tel. F 8-01 OSD 320/S
WATSON Tel. F 8-01 OSD 521/S
WATSON Tel. F 9-00
WATSON Tel. F 9-01
WATSON Tel. F 9-01 OSD 320/S
WATSON Tel. F 9-01 OSD 521/S
WATSON Tel. G 3
WATSON Vedi per ulteriori modelli: Telai FORMENTI o VESTEL
WATT RADIO Mod. 21" SF
WATT RADIO Mod. 356 14" ST
WATT RADIO Mod. 3664 VR 14"
WATT RADIO Mod. 3665 VR 14"
WATT RADIO Mod. 380 15" ST
WATT RADIO Mod. 410 16" SF
WATT RADIO Mod. 410 16" ST
WATT RADIO Mod. 430 17" SF
WATT RADIO Mod. 4471 17" (=Tel. DTV 1)
WATT RADIO Mod. 50 M 92 A 20" (=Tel. 11 AK 01)
WATT RADIO Mod. 510 20" ST
WATT RADIO Mod. 55 M 92 A 21" (=Tel. 11 AK 03)
WATT RADIO Mod. 5504/01 21’’ (=Tel. TV 4)
WATT RADIO Mod. Arizona 21" (=Tel. 11 AK 03)
WATT RADIO Mod. Caddy 410 16" ST
WATT RADIO Mod. Combi DVD 305 14”
WATT RADIO Mod. Combi DVD 306 14”
WATT RADIO Mod. Digit 2000 21"
WATT RADIO Mod. Digit 2000 25"
WATT RADIO Mod. Digit 2000 Video Display 21"
WATT RADIO Mod. Digit 2000 Video Display 25"
WATT RADIO Mod. Florida 20" (=Tel. 11 AK 01)
WATT RADIO Mod. Green 380 15" ST
WATT RADIO Mod. Master 430 17" SF
WATT RADIO Mod. Midas 510 20" ST
WATT RADIO Mod. Open 410 16" SF
WATT RADIO Mod. Sunny 356 14" ST
WATT RADIO Mod. TC 1410 14" (=Vidion)
WATT RADIO Mod. TVC 288 STX C 28"
WATT RADIO Tel. 11 AK 19 P
WATT RADIO Tel. 11 AK 19 PRO
WATT RADIO Tel. 11 AK 46
WATT RADIO Tel. 11 AK 46 E 4
WATT RADIO Tel. 11 AK 46-2
WATT RADIO Tel. 11 AK 46-4
WATT RADIO Tel. 11 AK 46-5
WATT RADIO Tel. Digit 2000
WATT RADIO Tel. F 10
WATT RADIO Tel. F 11
WATT RADIO Tel. F 11 Cut Off Autom.
WATT RADIO Tel. F 11 R 4
WATT RADIO Tel. F 12
WATT RADIO Tel. F 14
WATT RADIO Tel. F 15
WATT RADIO Tel. F 16
WATT RADIO Tel. F 18
WATT RADIO Tel. F 19
WATT RADIO Tel. F 20
WATT RADIO Tel. F 22
WATT RADIO Tel. F 24
WATT RADIO Tel. L.C.
WEGAVOX Mod. 28 BF TX Amburgo 28”
WEGAVOX Mod. 28 BF TX Hamburg 28" (=Tel. 11 AK 19)
WEGAVOX Mod. 28 STX Berlin 3 28" (=Tel. 11 AK 37)
WEGAVOX Mod. 28 WV 01 Dusseldorf 28”
WEGAVOX Mod. 630 25" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. 6314 VR 14"
WEGAVOX Mod. Amburgo 28 BF TX 28”
WEGAVOX Mod. Berlin 3 28 STX 28" (=Tel. 11 AK 37)
WEGAVOX Mod. BF TX A 2 (=Tel. 11 AK 19 PRO)
WEGAVOX Mod. Dresda WV 14-01 14"
WEGAVOX Mod. Dusseldorf 28 WV 01 28”
WEGAVOX Mod. F 973 21" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. F 973 27" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. F 973 28" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. Hamburg 28 BF TX 28" (=Tel. 11 AK 19)
WEGAVOX Mod. Monaco 2 (=Tel. 11 AK 19)
WEGAVOX Mod. Triumph 550 21" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. Triumph 550 21" (=Tel. 991)
WEGAVOX Mod. Triumph 630 25" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. Triumph 630 25" (=Tel. 991)
WEGAVOX Mod. Triumph 700 28" (=Tel. 960)
WEGAVOX Mod. Triumph 700 28" (=Tel. 991)
WEGAVOX Mod. WV 14-01 Dresda 14”
WEGAVOX Tel. 11 AK 19 PRO
WEGAVOX Tel. 11 AK 28
WEGAVOX Tel. 11 AK 37
WEGAVOX Tel. Professional TV 2 KF
WEGAVOX Tel. Professional TV 4 KF
WEGAVOX Vedi per ulteriori modelli: CRYSTALL o FORMENTI o UNITED o VESTEL
WELTBLICK Mod. 14" (=Tel. G 3)
WELTBLICK Mod. 21“ (=Tel. F 8-01)
WELTBLICK Mod. 33" (=Tel. F 9-01)
WELTBLICK Mod. IH-AA 37 14"
WELTBLICK Mod. V 2237 B TXT 14"
WELTBLICK Mod. V 2421 (=Tel. G 3)
WELTBLICK Tel. F 10
WELTBLICK Tel. F 11
WELTBLICK Tel. F 11 Cut Off Autom.
WELTBLICK Tel. F 11 R 4
WELTBLICK Tel. F 12
WELTBLICK Tel. F 14
WELTBLICK Tel. F 15
WELTBLICK Tel. F 16
WELTBLICK Tel. F 18
WELTBLICK Tel. F 19
WELTBLICK Tel. F 20
WELTBLICK Tel. F 22
WELTBLICK Tel. F 24
WELTBLICK Tel. F 8-01
WELTBLICK Tel. F 8-01 OSD 320/S
WELTBLICK Tel. F 8-01 OSD 521/S
WELTBLICK Tel. F 9-01
WELTBLICK Tel. F 9-01 OSD 320/S
WELTBLICK Tel. F 9-01 OSD 521/S
WELTBLICK Tel. G 3
WELTBLICK Vedi per ulteriori modelli: FORMENTI o ITT-NOKIA o KENDO o SCHAUB-LORENZ
WESTINGHOUSE Mod. 2 A 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 2 A 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 2 C 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 2 C 55 21"
WESTINGHOUSE Mod. 2 C 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 2 C 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 2 E 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 2 F 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 2 H 37 14"
WESTINGHOUSE Mod. 2 H 51 20"
WESTINGHOUSE Mod. 2 H 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 2 H 55 21"
WESTINGHOUSE Mod. 2 H 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 2 K 45 17"
WESTINGHOUSE Mod. 2 K 51 20"
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 55 21"
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 60 25"
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 70 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. 7 A 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 7 N 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 7 N 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 7 N 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 7 R 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 7 R 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 7 R 72 29"
WESTINGHOUSE Mod. 8 A 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 8 A 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 8 A 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 8 A 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 8 H 51 20"
WESTINGHOUSE Mod. 8 H 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 8 H 55 21"
WESTINGHOUSE Mod. 8 H 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 8 H 72 29" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. 9 A 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 A 72 29"
WESTINGHOUSE Mod. 9 A 85 34"
WESTINGHOUSE Mod. 9 S 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 S 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. 9 X 55 21"
WESTINGHOUSE Mod. 9 X 60 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 X 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 X 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Y 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Y 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 54 21"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 70 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 71 28"
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 85 34" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. 9 Z 85 34" (Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. Alabama 16" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Albany 14" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Alladin 21"
WESTINGHOUSE Mod. America 34"
WESTINGHOUSE Mod. Arizona 20" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Aspen 28"
WESTINGHOUSE Mod. Athos 29"
WESTINGHOUSE Mod. Aurora 25"
WESTINGHOUSE Mod. Basic 14" (=Tel. CT 1418 GR)
WESTINGHOUSE Mod. Basic 20” (=Tel. CT 2018 GR)
WESTINGHOUSE Mod. Berkeley 28"
WESTINGHOUSE Mod. California 27" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. California 28"
WESTINGHOUSE Mod. Cambridge 28"
WESTINGHOUSE Mod. Caravelle 30"
WESTINGHOUSE Mod. Carrera 21"
WESTINGHOUSE Mod. Carrera 22" (Tel. F 8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Classic 28"
WESTINGHOUSE Mod. Corsair 26"
WESTINGHOUSE Mod. Corvette 28" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. Corvette 28" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Cougar 21"
WESTINGHOUSE Mod. Daytona 15"
WESTINGHOUSE Mod. Daytona 25"
WESTINGHOUSE Mod. Delta 14" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Delta 14" (Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. Delta 21"
WESTINGHOUSE Mod. Delta 25"
WESTINGHOUSE Mod. Delta 28"
WESTINGHOUSE Mod. Detroit 21"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 21"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 25"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 28"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 29"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 32"
WESTINGHOUSE Mod. Digit 3000 34"
WESTINGHOUSE Mod. Drake 14"
WESTINGHOUSE Mod. Duke 25"
WESTINGHOUSE Mod. Elan 25"
WESTINGHOUSE Mod. Executive 28"
WESTINGHOUSE Mod. Flamingo 29"
WESTINGHOUSE Mod. Florida 15"
WESTINGHOUSE Mod. Florida 25"
WESTINGHOUSE Mod. Florida 35"
WESTINGHOUSE Mod. G 37 14"
WESTINGHOUSE Mod. Ghepard 17" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Ghepard 17" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Ghibli 22"
WESTINGHOUSE Mod. Ghibli 28"
WESTINGHOUSE Mod. Graffiti 28" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. Graffiti 28" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Grafite 17"
WESTINGHOUSE Mod. Grafite 20"
WESTINGHOUSE Mod. Grafite 21"
WESTINGHOUSE Mod. Halifax 30"
WESTINGHOUSE Mod. Harvard 22"
WESTINGHOUSE Mod. Hermes 28"
WESTINGHOUSE Mod. Illiria 25" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Illiria 25" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. IW 2351 A 2 AFT 20" (=Tel. F 24)
WESTINGHOUSE Mod. Jaguar 26"
WESTINGHOUSE Mod. Jarama 28" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Jarama 28" (Tel. F 9)
WESTINGHOUSE Mod. Junior 21"
WESTINGHOUSE Mod. Karat 25" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. Karat 25" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Kingston 28"
WESTINGHOUSE Mod. Kombi 28"
WESTINGHOUSE Mod. Kombi 29"
WESTINGHOUSE Mod. Kombi 32"
WESTINGHOUSE Mod. Kriss 21"
WESTINGHOUSE Mod. Laredo 25"
WESTINGHOUSE Mod. Las Vegas 14"
WESTINGHOUSE Mod. Linx 28"
WESTINGHOUSE Mod. Lollo 20"
WESTINGHOUSE Mod. Manhattan 26"
WESTINGHOUSE Mod. Manhattan 28"
WESTINGHOUSE Mod. Mantha 26"
WESTINGHOUSE Mod. Marlin 15" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Merak 17"
WESTINGHOUSE Mod. Merak 28"
WESTINGHOUSE Mod. Mexico 30"
WESTINGHOUSE Mod. Miami 20"
WESTINGHOUSE Mod. Mistral 17" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. Mistral 17" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Mistral 25"
WESTINGHOUSE Mod. Miura 25" (Tel. F 9)
WESTINGHOUSE Mod. Monitω 14" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Monitω 14" (Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. Montreal 20"
WESTINGHOUSE Mod. Morgan 30"
WESTINGHOUSE Mod. Oxford 25"
WESTINGHOUSE Mod. Oyster 25"
WESTINGHOUSE Mod. Oyster 28"
WESTINGHOUSE Mod. Oyster 29"
WESTINGHOUSE Mod. Oyster 34"
WESTINGHOUSE Mod. Panther 25"
WESTINGHOUSE Mod. Pinto 28"
WESTINGHOUSE Mod. Planet 22"
WESTINGHOUSE Mod. Prism 21"
WESTINGHOUSE Mod. Profi 20"
WESTINGHOUSE Mod. Profi 21" (=Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. Profi 21" (=Tel. F 20)
WESTINGHOUSE Mod. Profi 21" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Profi 28"
WESTINGHOUSE Mod. Profi 29"
WESTINGHOUSE Mod. Profi Porti 14"
WESTINGHOUSE Mod. Puma 15"
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 14"
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 20"
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 21" (=Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 21" (=Tel. F 20)
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 25"
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 28"
WESTINGHOUSE Mod. Quadro 34"
WESTINGHOUSE Mod. Quarz 20"
WESTINGHOUSE Mod. Quarz 21"
WESTINGHOUSE Mod. Quarz 25"
WESTINGHOUSE Mod. Quarz 28"
WESTINGHOUSE Mod. Quarz Porti 14"
WESTINGHOUSE Mod. Raider 20"
WESTINGHOUSE Mod. Ramada 25"
WESTINGHOUSE Mod. River 15"
WESTINGHOUSE Mod. Rock 20"
WESTINGHOUSE Mod. Rocky 25" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. Rocky 25" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Round 21" (=Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. Round 21" (=Tel. F 20)
WESTINGHOUSE Mod. Round 21" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Round 25"
WESTINGHOUSE Mod. Round 28"
WESTINGHOUSE Mod. S 37 14"
WESTINGHOUSE Mod. Sebring 33"
WESTINGHOUSE Mod. Skipper 21" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Skipper 21" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. Soft 25"
WESTINGHOUSE Mod. Soft 28"
WESTINGHOUSE Mod. Spider 14"
WESTINGHOUSE Mod. Spitfire 30"
WESTINGHOUSE Mod. Sterling 28"
WESTINGHOUSE Mod. Sterling 30"
WESTINGHOUSE Mod. Sterling 32" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. Telesveglia 17"
WESTINGHOUSE Mod. Templar 34" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. Templar 34" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. Texas 28"
WESTINGHOUSE Mod. Thema 21"
WESTINGHOUSE Mod. Thema 25" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. Thema 27" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. Thema 28"
WESTINGHOUSE Mod. Tiger 28"
WESTINGHOUSE Mod. Vector 34"
WESTINGHOUSE Mod. W 1071 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 1137 14" (=Tel. CT 1418 GR)
WESTINGHOUSE Mod. W 1151 20" (=Tel. CT 2018 GR)
WESTINGHOUSE Mod. W 1151 20" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 1154 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 1271 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 1354 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 1355 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 1360 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 137 14" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 1371 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 142 16" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 1451 20"
WESTINGHOUSE Mod. W 1751 20"
WESTINGHOUSE Mod. W 2163 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 2185 34"
WESTINGHOUSE Mod. W 2237 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 2237 II 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 2251 20"
WESTINGHOUSE Mod. W 2254 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2260 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 2263 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 2270 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 2271 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 2285 34"
WESTINGHOUSE Mod. W 2337 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 2351 20" (=Tel. F 24)
WESTINGHOUSE Mod. W 2351 20" (Tel. F 18)
WESTINGHOUSE Mod. W 2351 20” (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 2354 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2355 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2360 25" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. W 2360 25" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 2371 28" (Tel. F 11/15/16)
WESTINGHOUSE Mod. W 2371 28" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 2437 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 2437 II 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 2440 15"
WESTINGHOUSE Mod. W 2454 21" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 2454 21" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. W 2455 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2463 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 2471 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 2554 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2555 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 2663 25" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 2751 20"
WESTINGHOUSE Mod. W 2754 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 4070 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 4070 28" (=Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 4073 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 4073 28" (=Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 4083 32" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 4083 32" (=Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 451 20" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 467 27" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 539 15" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 545 17" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 545 17" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 545 L 17"
WESTINGHOUSE Mod. W 555 22"
WESTINGHOUSE Mod. W 571 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 6155 22"
WESTINGHOUSE Mod. W 637 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 640 15"
WESTINGHOUSE Mod. W 655 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 671 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 6970 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 6972 29" (Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 6972 29" (Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 6973 28" (Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 6973 28" (Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 6974 29"
WESTINGHOUSE Mod. W 6983 32" (Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 6983 32" (Tel. F 19)
WESTINGHOUSE Mod. W 7172 28”
WESTINGHOUSE Mod. W 7255 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 737 14"
WESTINGHOUSE Mod. W 739 15"
WESTINGHOUSE Mod. W 745 17" (Tel. F 10/12/14)
WESTINGHOUSE Mod. W 745 17" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 760 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 7663 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 771 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 7770 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 7963 25" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 7967 27" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 7970 28" (=Tel. F 16)
WESTINGHOUSE Mod. W 7971 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 8160 25" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 8162 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 8165 26" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 8165 26" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 8171 28" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 8172 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 8173 30"
WESTINGHOUSE Mod. W 8174 30" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 8174 30" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 8260 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 8271 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 837 15"
WESTINGHOUSE Mod. W 839 15"
WESTINGHOUSE Mod. W 842 17"
WESTINGHOUSE Mod. W 851 20”
WESTINGHOUSE Mod. W 8554 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 8555 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 8670 28" (=Tel. FPC 2001)
WESTINGHOUSE Mod. W 8671 28" (=Tel. FPC 2001)
WESTINGHOUSE Mod. W 8671 28" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 8760 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 8763 25" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 8770 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 8771 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 8854 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 9 A 63 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 9 A 70 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 9 A 85 34" (=Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 9155 22"
WESTINGHOUSE Mod. W 9160 25" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 9165 26" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 9165 26" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 9171 28" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 9173 30"
WESTINGHOUSE Mod. W 9174 30" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 9174 30" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 9185 34" (Tel. F 7/8/9)
WESTINGHOUSE Mod. W 9185 34" (Tel. F 8/9-01)
WESTINGHOUSE Mod. W 9383 33"
WESTINGHOUSE Mod. W 9462 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 9472 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 9487 35"
WESTINGHOUSE Mod. W 9654 21"
WESTINGHOUSE Mod. W 9760 25"
WESTINGHOUSE Mod. W 9771 28"
WESTINGHOUSE Mod. W 9774 30"
WESTINGHOUSE Mod. Walzer 28"
WESTINGHOUSE Mod. WM 1255 22" (Tel. F 8/9)
WESTINGHOUSE Mod. WM 1260 25" (Tel. F 9)
WESTINGHOUSE Mod. WM 1271 28" (Tel. F 9)
WESTINGHOUSE Mod. WM 837 15" (Tel. F 8)
WESTINGHOUSE Mod. WM 842 17" (Tel. F 8)
WESTINGHOUSE Mod. Wonder 15"
WESTINGHOUSE Mod. Yale 25"
WESTINGHOUSE Mod. Yarama 21"
WESTINGHOUSE Mod. York 25"
WESTINGHOUSE Mod. Young 14"
WESTINGHOUSE Tel. F 10
WESTINGHOUSE Tel. F 11
WESTINGHOUSE Tel. F 11 Cut Off Autom.
WESTINGHOUSE Tel. F 11 R 4
WESTINGHOUSE Tel. F 12
WESTINGHOUSE Tel. F 14
WESTINGHOUSE Tel. F 15
WESTINGHOUSE Tel. F 16
WESTINGHOUSE Tel. F 18
WESTINGHOUSE Tel. F 19
WESTINGHOUSE Tel. F 20
WESTINGHOUSE Tel. F 22
WESTINGHOUSE Tel. F 24
WESTINGHOUSE Tel. F 7-00
WESTINGHOUSE Tel. F 8-00
WESTINGHOUSE Tel. F 8-01
WESTINGHOUSE Tel. F 8-01 OSD 320/S
WESTINGHOUSE Tel. F 8-01 OSD 521/S
WESTINGHOUSE Tel. F 9-00
WESTINGHOUSE Tel. F 9-01
WESTINGHOUSE Tel. F 9-01 OSD 320/S
WESTINGHOUSE Tel. F 9-01 OSD 521/S
WESTINGHOUSE Tel. FPC 2001.0
WESTINGHOUSE Tel. G 3
WESTINGHOUSE Tel. Twist
WHITE WESTINGHOUSE Vedi WESTINGHOUSE
WINSTON Mod. W 2592 10"
WINSTON Mod. W 3750 14"
YOKO Mod. BW 450 4,5" (B/N)
YOKO Mod. BW 550 4,5" (B/N)
YOKO Mod. CTV 5  5"
YOKO Mod. CTV 5 R 5"